دعوت به داوطلبی باز داخلی برای پروژه تهیه و نصب بلبورد های تبلیغاتی و مواد تشویقی غرض ترویج پول افغانی ضرورت آمریت دفتر ریاست

Publish Date: Mar 05, 2019

Closing Date: Mar 26, 2019

Tender Document: Download DocumentDescription:

دعوت به داوطلبی باز داخلی برای پروژه تهیه و نصب بلبورد های تبلیغاتی و مواد تشویقی غرض ترویج پول افغانی ضرورت آمریت دفتر ریاست

شماره دعوت به داوطلبی : DAB/98/NCB/G13

برای معلومات بیشتر لطف نموده لنک بالا را دانلود نماید