دور پنجم برنامه تسهیلات اعتباری موفقانه به پایان رسید

هیئت اعزامی دافغانستان بانک تحت ریاست محترم خلیل صدیق رییس کُل دافغانستان بانک با هیئت صندوق بین المللی پول  (IMF)  به تاریخ27 و 28 حوت1397  در شهردبی امارات متحده عربی دیدار نموده و با ایشان در رابطه به تکمیل دور پنجم   برنامه تسهیلات اعتباری (ECF) بحث و تبادل نظر نمودند.

هیئت صندوق بین المللی پول ضمن تائید تکمیل بررسی مرحله پنجم روی تحولات اقتصادی، خصوصاً تطبیق اهداف مقداری معطوف به تحکیم و تقویت ثبات اقتصاد کلان، ارزیابی اهداف اصلاحات ساختاری در عرصه تقویت نظام مالی و بانکی کشور و همچنان تقویت سکتور خصوصی و بررسی وضعیت شاخص ها و متغییر های اقتصاد کلان مثل نرخ تورم، بیلانس تادیات، رشد اقتصادی و ذخایر اسعاری کشور بحث نموده و از عملکرد افغانستان در زمینه تکمیل موفقانه دور پنجم برنامه تسهیلات اعتباری (ECF)تقدیر به عمل آورد . قرار است هیئت صندوق بین المللی پول گزارش ارزیابی خویش را با بورد اجرائیوی این صندوق شریک ساخته و حدود 6.1 میلیون دالر را به حکومت افغانستان منحیث پول تشویقی بخاطر اقدامات حکومت در راستای اصلاحات مالی و اقتصادی پرداخت نماید.

قابل ذکر است که در این مذاکرات علاوه بر هیئت دافغانستان بانک، هیئت وزارت محترم مالیه تحت ریاست محترم پروفیسور همایون قیومی سر پرست آن وزارت و آقای کرستوف دینوالد مسئول امور افغانستان در صندوق بین المللی پول  با هیئت همراه شان نیز اشتراک ورزیده بودند.