برنامه آگاهی دهی پیرامون پول افغانی در دو مکتب شهر کابل، راه اندازی گردید

کابل، 10 حمل 1398- د افغانستان بانک به ادامه برنامه های تشویقی ترویج پول افغانی، اینبار برنامه تنویری را بمنظور استفاده از پول افغانی در هنگام داد و ستد روزانه در مکاتب نادریه و خواجه عبدالله انصاری، راه اندازی نمود.

طی این بازدید افغانی، در کنار اینکه برای متعلمین اهمیت استفاده از پول ملی و ارج گزاری به ارزش های ملی کشور، خاطر نشان شد، ساعت های دیواری مزین با پیام ترویج پول افغانی، جنتری سالانه حاوی پیام ترویج پول برای صنوف متعلمین و گیلاس چای حک شده با شعار ترویج پول افغانی برای استادان مکاتب، ، توزیع گردید .