د مبادلې نرخ

نېټه: 07 April 2019

سعر پیسی انتقالی
پیردل پلورل پیردل پلورل
امريکايي ډالر 76.8688 76.6688 76.8188 76.7188
يورو 86.4706 85.8706 86.3006 86.0406
انګليسى پونډ 99.7766 98.9766 99.5266 99.2266
سویسی فرانک 76.1600 75.6600 76.0100 75.8100
هندی کلداره 1.0871 1.0771 1.0841 1.0801
پاکستانی کلداره 0.5356 0.5276 0.5326 0.5306
ایرانی تومان 0.0061 0.0055 0.0060 0.0056
سعودي ريال 20.3278 20.2278 20.3078 20.2478
د اماراتو درهم 20.7778 20.6778 20.7578 20.6978


د نرخ اوسط: April 2019

سعر پیسی انتقالی
پیردل پلورل پیردل پلورل
امريکايي ډالر 76.5090 76.3090 76.4590 76.3590
يورو 86.1359 85.5359 85.9659 85.7059
انګليسى پونډ 99.5868 98.7868 99.3368 99.0368
سویسی فرانک 75.9782 75.4782 75.8282 75.6282
هندی کلداره 1.0852 1.0752 1.0822 1.0782
پاکستانی کلداره 0.5368 0.5288 0.5338 0.5318
ایرانی تومان 0.0060 0.0054 0.0059 0.0055
سعودي ريال 20.2822 20.1822 20.2622 20.2022
د اماراتو درهم 20.7386 20.6386 20.7186 20.6586