خبرتیا

ټولو هيوادوالو ته خبر ورکول کيږي چې د بې جوازه پولي خدمتونو وړاندې کونکو او صرافانو سره معاملې ترسره کول د قانوني اعتبار نه لرلو سربيره، قانوني مصوونيت هم نه لري.