د حقوقي مشاوریت اداره

د افغانستان بانک د حقوقي مشاوریت اداره په ۱۳۸۳ کال کې د افغانستان بانک په اډانه کې جوړه شوی. د تسوید په ګډون د افغانستان بانک د قوانینو او مقررو په اړه د لازمو مشورو او لارښودنو وړاندې کول، د هېواد له نورو نافذه قوانینو سره د افغانستان بانک د تقنیني سندونو همغږي کول یا تعدیلول، د افغانستان بانک حقوقي او تقنیني اړتیاوو ته ځواب ورکول، له دولتي ادارو، نړیوالو سازمانونو سره په غونډو کې ګډون (په هغه صورت کې چې دا غونډې د افغانستان بانک حقوقي موضوعګانې او مسئولیتونه راونغاړي) د دې ادارې مسئولیتونو جوړوي.

جوړښت:

د افغانستان بانک د حقوقي مشاوریت اداره د صنفي څارنې د برخې مدیریت (Governance Corporate)، د قوانینو او مقررو د طرحې او تسوید د برخې مدیریت (Chief Drafting)، د مالي مؤسسو برخه ( Financial Institutions)، د قضیو برخه (Investigation of the cases)، د قضیو د برخې مدیریت (Seiner Counsel)، د مرکزي بانک د عملیاتو برخه (Operation Central Bank) او د متولیت مدیریت کاري برخې لري.

د صنفي څارنې د برخې مدیریت (Governance Corporate):

دا برخه د عالي شورا د غونډو د چمتوالي، د صنفي څارنې د پالیسیو د طرحې، دولتي او غیر دولتي ادارو او سوداګریزو بانکونو ته د افغانستان بانک له قوانینو، مقررو او پروسیجرونو سره سم د حقوقي او قانوني مشورو وړاندې کول، د عالي شورا د غونډې د اجنډا ترتیبول او د عالي شورا غړو ته د هغه لیږدول او د بانک په کچه د لوایحو او مقررو پر تطبیق د څارنې مسئولیتونه په غاړه لري.

د قوانینو او مقررو د طرح او تسوید د برخې مدیریت (Chief Drafting):

د نړیوالو معیارونو او د نړیوال بانک او نورو ملي او نړیوالو ادارو له فرمایشونو سره سم د افغانستان بانک د تقنیني سندونو طرح او تعدیلول، د افغانستان بانک په اړوندو قوانینو او مقرراتو کې د تعدیل، بدلون او زیاتولو په اړه د افغانستان بانک د شعبو، اړوندو دولتي، خصوصي او نړیوالو ادارو د نظرونو راټولول او د بانکوالۍ د سیستم د قوانینو او مقررو په اړه د افغانستان بانک او عدلیې وزارت ترمنځ د اړیکو ټینګول د دې برخې له دندو څخه شمېرل کیږي.

د مالي مؤسسو برخه ( Financial Institutions):    

دا برخه سوداګریزو بانکو، صرافانو او حواله لرونکو ته په اړوندو مسایلو کې د مشورو د وړاندې کولو، سوداګریزو بانکونو ته د مالي ادارو د اړوندو قوانینو او مقررو د لیږدولو، د افغانستان بانک د نړیوالو تړونونو د حقوقي برخو او د سوداګریزو بانکونو د پالیسیو او بنسټ لیکونو په اړه د حقوقي نظر څرګندولو مسئولیت په غاړه لري.

د قضیو برخه (Investigation of the cases):

د اختلاس، جعل او نورو جرمونو د قضیو څېړل او بررسي کول، د لویې څارنوالۍ په مرسته د قانوني سرغړونو د سندونو راټولول چې د دیوالي شوي بانک د رهبرۍ لخوا ترسره شوي وي او عدلي او قضایي مراجعو ته د هغه سپارل؛ د هغو کارکوونکو په اړه د معلوماتو راټولول چې په درغلۍ او یا د قانون په سرغړونه تورن شوي دي او د څارنوالۍ استعلامونو ته د ځوابونو وړاندې کول، د دې برخې دندې دي.

د قضیو د برخې مدیریت (Seiner Counsel):

له عدلي او قضائي سکتور او نورو اړوندو ادارو سره د نیکو اړیکو ټینګول او د هېواد له نافذه قوانینو سره سم چې د افغانستان بانک په یو ډول په هغه کې دخیل وي د بانکي، مالي او اقتصادي مسایلو په اړه د مناسبو حقوقي مشورو وړاندې کول د دې برخې له دندو څخه شمېرل کیږي.

د مرکزي بانک د عملیاتو برخه (Operation Central Bank):

د هغو تړونونو څېړل چې د افغانستان بانک او د کورنیو او بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوي دي، د اجرائي پلانونو او پالیسیو په ترتیبولو کې همکاري، د افغانستان بانک له آمریتونو سره په دې اړه چې د افغانستان بانک هیڅ قانون او مقرره له تصویب څخه مخکې اړوندو ادارو ته و نه لیږل شي، د ګډو دندو پرمخ بیول، د اجرائي پالیسیو طرح او تدوین، د افغانستان بانک د قوانینو او مقررو پلي کول او د هېواد په بانکوالۍ نظام کې له انارشیزم مخنیوی؛ د حقوقي مشاوریت د دې برخې دندې جوړوي.

د متولیت مدیریت:

د متولیت او تصفیې د اړوندو دندو اجراء، د سوداګریزو بانکونو د اړوندو سندونو، مدرکونو او کړنو څېړل او بررسي او د بانکوالۍ له قانون سره سم د دوي له کړنو څخه ډاډ ترلاسه کول، د بانکونو د سرغړونې په صورت کې؛ د بانک د جواز د لغو کول وړاندیز، د اړوند بانک د شته او راتلونکو مالي شرایطو د راپور وړاندې کول چې د شتمنیو د ارزونې او د بانک د احتمالي انحلال په پایله کې منځ ته راځي. له قوانینو او مقررو سره سم د بانک د بیا ګرځیدنې په موخه د اصلاحي پلانونو او پالیسیو په طرح کولو کې همکاري او هم د دیوالي بانک په بیا جوړولو کې د مناسبو مشورو وړاندې کول او د دیوالي بانکونو او د بانک د چارواکو لخوا نورو قانوني سرغړونو څېړل د حقوقي مشاوریت د دې برخې دندې جوړوي.