مالي سکتور

پولي او اسعاري سیاستونه له مالي سیاستونو سره په نږدې همغږۍ کې طرح او پلي کیږي. له همدې امله مرکزي بانک له مالیې وزارت سره نېغ په نېغه اړیکه کې دی. د پولي سیاست د لوی آمریت مالي سکتور بیلابیلې شمېرې او ارقام لکه؛ د دولت عواید او لګښتونه، د ملي بودجې د تمویل منابع او داسې نورې شمېرې د مالیې وزارت له بیلابیلو برخو څخه ترلاسه کوي. له راټولیدو وروسته، یادې شوې شمېرې د دې برخې د احصائیې د مامور لخوا کتل کیږي او د دې ادارې د اړتیا په صورت کې په ځانګړو جدولونو کې درج کیږي. نهایي شمېرې د دې برخې څیړونکوته ورکول کیږي چې له مخې یې بیلابیلو زماني دورو لپاره اقتصادي څیړنې ترتیبیږي او د کتنې او څیړنې په موخه د مالي او پولي سکتور د برخې څیړنیز مرستیال ته وړاندې کیږي. له کتلو وروسته، څیړنیز راپورونه د مرکزي بانک د اقتصادي خپرونو له لارې خپریږي. سربیره پردې، د پولي سیاست د لوی آمریت مالي سکتور هره میاشت د نقدینه ګۍ د مدیریت د کمیټې یا (Cash Management Committee) په غونډو کې چې د مالیې وزارت په شمول جوړیږي، ګډون کوي. دا کمیټه دنده لري څو د دولت د لګښتونو د څرنګوالي په تطبیق، د عواید د راټولیدو، د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د دولت د بودجې په پلي کولو کې د دولت د بریالیتوب او نه بریالیتوب په هکله نظرونه شریک کړي او د شته نیمګرتیاوو او ستونزو د له منځه وړلو په موخه تصمیم ونیسي.