دعوت به داوطلبی باز داخلی برای پروژه تهیه و تدارک 20 پایه ماشین صرافی شمارش افغانی و اسعاری ضرورت آمریت عملیات بایکی دافغانستان بانک

Publish Date: Mar 23, 2019

Closing Date: Apr 23, 2019

Tender Document: Download Document



Description:

دعوت به داوطلبی باز داخلی برای پروژه تهیه و تدارک 20    پایه ماشین صرافی شمارش افغانی و اسعاری ضرورت آمریت عملیات بایکی دافغانستان بانک

 

 

شماره دعوت به دواطلبی DAB/98/NCB/G17:

 

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF بالا را دانلود نماید.