دعوت به داوطلبی باز داخلی برای پروژه تهیه و تامین خدمات اتصال مایکرویف 60 موقعیت ضرورت شهری حانگه ها و نمایندگی های ولایات دافغانستان بانک

Publish Date: Mar 18, 2019

Closing Date: Apr 01, 2019

Tender Document: Download DocumentDescription:

دعوت به داوطلبی باز داخلی برای پروژه تهیه و تامین خدمات اتصال مایکرویف (Microwave E1) 60 موقعیت ضرورت شهری حانگه ها و نمایندگی های ولایات دافغانستان بانک

 

شماره دعوت به داوطلبی : DAB/98/NCB/NCS05

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل   بالا  دانلود نماید.