دعوت به داوطلبی باز داخلی برای پروژه تهیه و تدارک Tap Backup Drive با لایسنس سافت ویر آن ضرورت آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه

Publish Date: Mar 05, 2019

Closing Date: Mar 27, 2019

Tender Document: Download DocumentDescription:

دعوت به داوطلبی باز داخلی برای پروژه تهیه و تدارک Tap Backup Drive با لایسنس سافت ویر آن ضرورت آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه

شماره دعوت به داوطلبی :  DAB/98/NCB/G31

برای معلومات بیشتر لطف نموده  فایل PDF را از لنک بالا را دانلود نماید.