اطلاعیه

به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده میشودکه،  انجام معاملات مالی با فراهم کنندگان خدمات پولی (حواله داران) و صرافان غیر مجوز بر علاوه اینکه اعتبار قانونی ندارد، دارای مصونیت قانونی نیز نمی باشد.