زون / نمایندگی

وظایف زون های هفت گانه:

مقدمه:

نظام مالی کشور در سیزده سال گذشته و بعد از ایجاد تحول و انکشاف در همه بخش ها، شاهد دست آورد ها و تحولات اساسی بود. د افغانستان بانک به سلسله تداوم روند رو به بهبود نظام بانکی و نیز در  جهت انسجام امور نظام مالی کشور دفاتر ولایتی خویش در ولایات را با معیار های پذیرفته شده جهانی عیار و بمنظور انسجام هرچه بهتر و بیشتر زونهای هفت گانه را ایجاد نمود که به این اساس آمریت های زون های هفت گانه د افغانستان بانک همانند سایر آمریت ها و مدیریت های عمومی در چوکات تشکیل د افغانستان بانک جهت انجام و عرضه خدمات بانکی در سال 1384  ایجاد گردید. این زونها هر یک دارای  نمایندگی ها در ولایات و تعداد غرفه ها در ساحات مختلف می باشند، این نمایندگی ها مکلف اند تا راپور های روزانه خویش را، هفته وار و ماهوار به زون مربوطه خویش ارایه کنند .

هدف:

ماموریت و هدف اصلی زون  های د افغانستان بانک عبارت از تطبیق و تعقیب کلی اهداف و پلان های اصلاحی و عصری سازی د افغانستان بانک بوده که ایجاد سیستم های اتوماتیک، تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت نمایندگی ها را در بر دارد .

ساختارتشکیلاتی:

در چوکات تشکیل زونهای هفت گانه د افغانستان بانک مجموعاً به تعداد (46) نمایندگی و غرفه در سراسر کشور  وجود داشته که در آن به تعداد ( 892) تن کارمند مصروف انجام وظیفه می باشند .

وظایف زون های د افغانستان بانک:

تطبیق هدایات و مصوبات هیئت عامل د افغانستان بانک در محدوده وظایف، تعقیب یومیه معاملات انتقالی از مرکز به نمایندگی های زون مربوطه و از نمایندگی های مربوطه به مرکز با استفاده از سیستم .AFTS

اخذ اطمینان از موجودیت کافی پول فزیکی بخاطر تأمین نیازمندی مشتریان بر اساس انواعیه؛ مراقبت جمع آوری و ارسال راپور های مالی ماهوار و روزانه مطابق به ضرورت مرکز و همزمان جمع آوری و ارسال معلوماتی که در ارتباط به نظارت بانکها مطالعه میگردد .تطبیق و تعقیب اهداف کلی و پلانهای اصلاحی و عصری سازی د افغانستان بانک.

چارت زونهای هفت گانه و نمایندگی های تحت اداره:

آمریت زون غرب

1

 

نمایندگی د افغانستان بانک هرات

2

 

نمایندگی د افغانستان بانک نیمروز

3

 

نمایندگی د افغانستان بانک فراه

4

 

نمایندگی د افغانستان بانک بادغیس

5

 

نمایندگی د افغانستان بانک غور

6

 

نمایندگی د افغانستان بانک اسلام قلعه

7

 

نمایندگی د افغانستان بانک تورغندی

8

 

شهری څانګه هرات

9

 

غرفه د افغانستان بانک نیمروز

10

آمریت زون جنوب غرب

11

 

نمایندگی د افغانستان بانک کندهار

12

 

نمایندگی د افغانستان بانک اروز گان

13

 

نمایندگی د افغانستان بانک هلمند

14

 

نمایندگی د افغانستان بانک زابل

15

 

نمایندگی د افغانستان بانک دایکندی

16

 

نمایندگی د افغانستان بانک سپین بولدک

17

 

شهری څانګه قندهار

18

آمریت زون شرق

19

 

نمایندگی د افغانستان بانک جلال آباد

20

 

نمایندگی د افغانستان بانک لغمان

21

 

نمایندگی د افغانستان بانک کنر

22

 

نمایندگی د افغانستان بانک نور ستان

23

 

نمایندگی د افغانستان بانک تورخم

24

 

 غرفه شهری څانګه

25

آمریت زون جنوب شرق

26

 

نمایندگی د افغانستان بانک ګردیز

27

 

نمایندگی د افغانستان بانک خوست

28

 

نمایندگی د افغانستان بانک غزنی

29

 

نمایندگی د افغانستان بانک پکتیکا

30

آمریت زون شمال شرق

31

 

نمایندگی د افغانستان بانک کندز

32

 

نماینده گی د افغانستان بانک پلخمری

33

 

نمایندگی د افغانستان بانک بدخشان

34

 

نمایندگی د افغانستان بانک تخار

35

 

نمایندگی د افغانستان بانک شیر خان بندر

36

آمریت زون شمال

37

 

نمایندگی د افغانستان بانک مزارشریف

38

 

نمایندگی د افغانستان بانک میمنه

39

 

نمایندگی د افغانستان بانک شبرغان

40

 

نمایندگی د افغانستان بانک سرپل

41

 

نمایندگی د افغانستان بانک سمنگان

42

 

نمایندگی د افغانستان بانک حیرتان

43

 

نمایندگی د افغانستان بانک آقینه

44

آمریت زون مرکز

45

 

نمایندگی د افغانستان بانک لوگر

46

 

نمایندگی د افغانستان بانک پنجشیر

47

 

نمایندگی د افغانستان بانک بامیان

48

 

نمایندگی د افغانستان بانک کاپیسا

49

 

نمایندگی د افغانستان بانک پروان

50

 

نمایندگی د افغانستان بانک میدان وردک

51

 

هفت شهری څانګه و یک غرفه در میدان هوایی حامد کرزی کابل

52