هیئت عامل

اعضای هیئت عامل متشکل از رییس کُل، معاون اول و معاون دوم د افغانستان بانک میباشد، هیئت عامل مسوول پیشبرد کلیه امور مربوط به اداره و عملیات د افغانستان بانک می باشد.

اعضای هیئت عامل:

 

خلیل صدیق

رئیس کُل د افغانستان بانک

محترم خلیل صدیق بتاریخ 17 سرطان 1394 بحیث رئیس کُل د افغانستان بانک رای اعتماد ولسی جرگه شورای ملی افغانستان را بدست آورد.

محترم خلیل صدیق تعلیمات ابتدایی را در مکتب چهار آسیاب، تحصیلات ثانونی را در لیسه حبیبیه و تحصیلات عالی را در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل در رشته اقتصاد ملی در سال 1350 به اتمام رسانیده و در همان سال بحیث کارمند د افغانستان بانک به کار آغاز کرد که در شعبات مختلف د افغانستان بانک ایفای وظیفه نموده است. محترم صدیق در سال 1980 به حیث مدیر عمومی تجارت خارجی و در سال 1981 به حیث مدیر عمومی تحقیق و مطالعات د افغانستان بانک ایفای وظیفه نموده که در کنار دیگر وظایفش مدت پنج سال مسوول کمیتۀ پول و اعتبار د افغانستان بانک نیز بوده است. ایشان بین سالهای 1971 الی 1981 با مشاوران صندوق بین المللی پول نیز همکاری نزدیک داشت.

وی در سال 1982 بر اساس فرمان رئیس جمهور وقت به صفت معاون اول د افغانستان بانک مقرر گردید که به مدت چهار سال در این پست به کار خود ادامه داد و در این مدت منحیث نماینده فعال در جلسات IMF و بانک جهانی نیز اشتراک داشته و مدت سه سال  ( 1986 - 1989) در پست مشاور رئیس کُل د افغانستان بانک اجرای وظیفه نموده است. محترم صدیق در سال 1990 مطابق فرمان ریاست جمهوری وقت بحیث رئیس عمومی د افغانستان بانک تقرر حاصل نمود، اما بنابر وضعیت ناگوار امنیتی که در کشور رونما گردید، عازم امریکا شد که از سال 2001 الی 2006 در بانک سن ترست سیلور سپرینگ ایالت مری لند اجرای وظیفه نموده است. محترم صدیق بنابر تقاضای سهم داران بانک بین المللی افغانستان ( AIB) در سال 2006 ریاست هیئت عامل آن بانک را بدوش گرفت که تا به 2015 رئیس هیئت عامل آن بود و همچنان برای مدت بیشتر از دو سال منحیث رئیس اتحادیه بانکداران افغانستان نیز ایفای وظیفه نموده است.

محترم صدیق همچنان عضو هیئت مدیره مؤسسه حرکت ( روند تسهیل سرمایه گذاری افغانستان) از 2009 الی 2015، عضو هیئت اتاق تجارت و صنایع امریکا در افغانستان از 2013 الی 2015 و عضو هئیت مدیره انستیتیوت بانکداری و مالی افغانستان (AIBF) از سال 2011 الی 2014 بوده و در سمت و سو دادن این نهاد ها نقش مؤثر ایفاء نموده است.

محترم صدیق در سمینار منطقوی در مورد سیاست های واردات، تهیه و عرضه برای کشور های کمتر انکشاف یافته منطقه ESCAP  که توسط UNCTAD / GATTITC ،  درکتماندو نیپال  دایر شده بود، سهم فعال داشته و کورس تحلیل مالی و پالیسی در انستیتوت صندوق بین المللی پول در واشنگتن دی سی را در سال 1979 تعقیب نمود.

محترم خلیل صدیق بانکدار مجرب و سابقه دار که بیشتر از 30 سال تجربه کاری در بخش های مختلف بانکداری در خارج و داخل کشور دارد، با کسب رای تائید از ولسی جرگه، به تاریخ 22 سرطان 1394 طی مراسم با شکوهی توسط جلالتماب محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس کُل د افغانستان بانک معرفی شد.

 

واحد الله نو شیر

معاون اول د افغانستان بانک

محترم واحدالله نوشیر براساس پیشنهاد مؤرخ 4 جدی 1395 ریاست کُل د افغانستان بانک و حکم شماره 3365 مؤرخ 7 جدی 1395 مقام محترم ریاست جمهوری بصفت معاون اول د افغانستان بانک تعیین گردید. محترم واحدالله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک یک اقتصاددان و بانکر ورزیدۀ است که سند ماستری خویش را در سال 2009 میلادی در رشتۀ مالی و بانکداری بین المللی از پوهنتون برمنگهم بریتانیا به درجۀ اعلی بدست آورده است. برعلاوه، محترم واحد الله نوشیر از پوهنتون بین المللی اسلامی پاکستان در رشتۀ اقتصاد لیسانس و ماستری نیز دارد که با توجه به ظرفیت آموزشی اش هر دو دوره تحصیلی را با کسب مدال طلا به پایان رسانیده است. در این اواخر، محترم نوشیر مدل (Invention Gap Model) را در پوهنتون اکسفورد انگلستان طرح و پیشنهاد نموده است که در آن اختلاف میان نقاط متحرک که منتج به نوآوری و اختراع میگردد، به بحث گرفته شده است. محترم واحدالله نوشیر در برنامه های آموزشی مختلف از طرف بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، سازمان جهانی گمرک و سایر مؤسسات مالی بین المللی در مورد سیاست های اقتصاد کلان و مدیریت مالی در واشنگتن و دفاتر منطقوی اشتراک نموده است. محترم واحدالله نوشیر در داخل و خارج از کشور در نهادهای مختلف ایفای وظیفه نموده است، طوریکه در سال 2008 میلادی سِمت مشاور سیاست اقتصادی وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان را بعهده داشته و قبل از آن در سال 2005 میلادی بحیث معاون آمریت عمومی سیاست پولی د افغانستان بانک کار نموده است. محترم واحدالله نوشیر طی سالهای 2012 و 2013، بحیث معاون اجرایی بخش مشتریان در وال استریت لندن و منحیث اسیستانت منیجر در مؤسسه مالی و قرضه دهی بارکلی اجرای وظیفه نموده است. معاون اول د افغانستان بانک در سال 2011 در پوهنتون (London school of Arts) بصفت استاد تجارت جهانی نیز انجام وظیفه نموده است. باید گفت که محترم نوشیر در کنار وظایف و مسئولیت های فوق ده ها موارد تحقیقی در خصوص نظام مالی و بانکی انجام داده است که تعدادی از آنها از طریق رسانه های معتبر جهانی مانند بی بی سی و صدای امریکا به نشر رسیده است.

 

محمد قسیم رحیمی 

معاون دوم د افغانستان بانک

محترم محمد قسیم رحیمی سند لیسانس خود را در سال 2002 میلادی در بخش مدیریت تجارت از پوهنتون همدرد شهر کراچی پاکستان و سند ماستری خویش را در سال 2008 میلادی در بخش امور مالی و بانکداری از پوهنتون بین المللی اسلامی مالیزیا بدست آورده است.

محترم رحیمی قبل از اجرای وظیفه در بانک مرکزی افغانستان، در سال 2003 میلادی منحیث مسئول مالی موسسه Action Against Hunger ایفای وظیفه نموده است.

آقای رحیمی در سال 2004 میلادی کار خود را با د افغانستان بانک آغاز نموده و در شعبات مختلف د افغانستان بانک ایفای وظیفه نموده است. تقرر ایشان در بانک بحیث تحلیلگر مالی آمریت عملیات بازار صورت گرفته و بعداً حسب لزوم دید هیئت رهبری د افغانستان بانک بحیث مدیر نرخ و سرمایه گذاری مبادله اسعار د افغانستان بانک ارتقا نمود.

محترم محمد قسیم رحیمی بعد از دریافت سند ماستری، بحیث معاون آمریت عمومی نظارت امور مالی د افغانستان بانک گماشته شد که وظیفه خطیر و مهم نظارت از  بانکهای تجارتی را بدوش داشت. متعاقباً هیئت محترم عامل با در نظرداشت تجارب مالی و بانکی ایشان، موصوف را بحیث آمر عمومی نظارت امور مالی توظیف نمود.

محترم رحیمی کمتر از یک سال منحیث آمر عمومی خطرات د افغانستان بانک نیز اجرای وظیفه نموده است که به تعقیب آن به تاریخ 30/11/1391 بحیث سرپرست اداره ناظر کُل و متعاقباً بعد از نظر کمیته بررسی شورای عالی د افغانستان بانک بحیث ناظر کُل د افغانستان بانک، تعیین و توظیف شد.

محترم محمد قسیم رحیمی بر اساس فیصله شماره 39 مورخ 23/04/1395 شورای عالی د افغانستان بانک منحیث معاون دوم د افغانستان بانک توظیف شد.