شورای عالی

د افغانستان بانک دارای شورای عالی منحیث عالی ترین مرجع تصمیم گیری بوده که اعضای آن مسؤل طرح سیاست های کُلی د افغانستان بانک و نظارت بر اداره و فعالیت های آن می باشند، شورای عالی مرکب از هفت عضو بوده که به اساس فرمان رییس جمهور مقرر میگردند. دوره خدمت اعضای شورای عالی پنج سال می باشد. جلسه شورای عالی د افغانستان بانک در هر سه ماه یک بار تدویر میگردد و در صورت ضرورت میتواند قبل از معیاد معینه نیز دایر گردد.

اعضای شورای عالی:

 

خلیل صدیق رئیس کُل و رئیس شورای عالی

محترم خلیل صدیق تعلیمات ابتدایی را در مکتب چهار آسیاب، تحصیلات ثانونی را در لیسه حبیبیه و تحصیلات عالی را در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل در رشته اقتصاد ملی در سال 1350 به اتمام رسانیده و در همان سال بحیث کارمند د افغانستان بانک به کار آغاز کرد که در شعبات مختلف د افغانستان بانک ایفای وظیفه نموده است. محترم صدیق در سال 1980 به حیث مدیر عمومی تجارت خارجی و در سال 1981 به حیث مدیر عمومی تحقیق و مطالعات د افغانستان بانک ایفای وظیفه نموده،وی در سال 1982 به صفت معاون اول د افغانستان بانک و در سال (1986 - 1989) در پست مشاور رئیس کُل و در سال 1990 بحیث رئیس عمومی د افغانستان بانک تقرر حاصل نمود. محترم خلیل صدیق با کسب رای تائید از ولسی جرگه، به تاریخ 22 سرطان 1394 طی مراسم با شکوهی توسط جلالتماب محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس کُل د افغانستان بانک معرفی شد.

 

واحد الله نو شیر معاون اول و معاون شورای عالی

محترم واحدالله نوشیر براساس پیشنهاد مؤرخ 4 جدی 1395 ریاست کُل د افغانستان بانک و حکم شماره 3365 مؤرخ 7 جدی 1395 مقام محترم ریاست جمهوری  بصفت معاون اول د افغانستان بانک تعیین گردید. محترم واحدالله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک یک اقتصاددان و بانکر ورزیدۀ است که سند ماستری خویش را در سال 2009 میلادی در رشتۀ مالی و بانکداری بین المللی از پوهنتون برمنگهم بریتانیا به درجۀ اعلی بدست آورده است. برعلاوه، محترم واحد الله نوشیر از پوهنتون بین المللی اسلامی پاکستان در رشتۀ اقتصاد لیسانس و ماستری نیز دارد که با توجه به ظرفیت آموزشی اش هر دو دوره تحصیلی را با کسب مدال طلا به پایان رسانیده است. محترم واحدالله نوشیر در داخل و خارج از کشور در نهادهای مختلف ایفای وظیفه نموده است، طوریکه در سال 2008 میلادی سِمت مشاور سیاست اقتصادی وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان را بعهده داشته و قبل از آن در سال 2005 میلادی بحیث معاون آمریت عمومی سیاست پولی د افغانستان بانک کار نموده است.

 

داکتر شاه محمد محرابی عضو شورای عالی

محترم داکتر شاه محمد محرابی بر اساس پیشنهاد مؤرخ 13 عقرب 1394 ریاست کُل د افغانستان بانک و حکم شماره 1904 مؤرخ 28/9/1394 مقام محترم ریاست جمهوری بصفت عضو شورای عالی د افغانستان بانک مجدداً توظیف گردید. محترم داکتر محرابی برای اولین بار با در نظر داشت تجارب و تخصص کاری در سال 1387 منحیث عضو شورای عالی د افغانستان بانک تقرر حاصل کرده بود. محترم داکتر شاه محمد محرابی تحصیلات خود را به سویه  لیسانس در رشته اقتصاد در پوهنتون پولتخنیک کلفورنیا  به پایان رسانیده و سند  ماستری خود را در بخش اقتصاد از پوهنتون سینسیناتی کشور آمریکا و  سند دکتورای  خود  را در بخش اقتصاد  نیز از کشور آمریکا   بدست آورده است. محترم داکتر شاه محمد محرابی در سمت مشاوریت ارشد بخش سیاست های اقتصادی وزارت مالیه نیز انجام وظیفه  نموده و مدتی را هم منحیث آموزگار مضمون اقتصاد در مقطع ماستری و لیسانس در پوهنتون "مین" سپری نموده است. داکتر محرابی  چندی هم در سمت ریاست انجمن بین المللی آگاهی جامعه بین المللی و انجمن اقتصاددانان ویرجینیا ایفای وظیفه نموده  و پس از آن به عنوان سر دبیر مجله انجمن جهانی آگاهی، کار نموده است . محترم داکتر محرابی همچنان به عنوان عضو هیئت مشاور انجمن اقتصادی و مالی آمریکای شمالی ( NAEFA)  و عضو هیئت مدیره انجمن اقتصادی خاورمیانه ( MEA)  کار نموده است.

 داکتر  محرابی  دارای دانش مسلکی و تخصصی در بخش امور مالی و بانکی بوده و همزمان در بخش مالی و تجارت دارای تجربه غنی کاری و آموزش دهی، میباشد.  محترم داکتر محرابی مقاله های زیادی علمی- تخصصی در رشته های اقتصاد، مالی و بانکی و توسعه را نیز به رشته تحریر در آورده است که در اینجا میتوان از چند آن مثل "  سکتور مالی  افغانستان"، "بانک مرکزی و سیاست پولی مکسیکو"، "برنامه ریزی و سیاست گذاری در ایران"،"پلان ستراتیژیک پنج ساله گمرکات افغانستان"، "توسعه اخیر در شرق میانه"، "ساختار مالیاتی و زراعتی سودان"، "سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پورتوریکو"، "تاثیر اقتصادی اوپک" نام برد. 

 

کاترین فقیری عضو شورای عالی 

 محترمه کاترین  فقیری بحیث عضو شورای عالی د افغانستان بانک تعیین و توظیف شده است. خانم فقیری سند لیسانس خود را در بخش ادیبات لسان انگلیسی از دانشگاه ایالتی سنخوزه ایالات متحده امریکا بدست آورده است. خانم فقیری دیپلوم در بخش ایجاد ظرفیت در نهاد های قرضه های کوچک و آموزش مربیان صنایع کوچک از کشور ایتالیا و دیپلوم در بخش قرضه دهی مؤسسات کوچک از کشور بنگلادیش داردمحترمه فقیری قبل از عضویت شورای عالی دافغانستان بانک از سال 2000 الی 2003 میلادی سمت مدیریت منابع بشری نهاد  Net Centrax INC ایالات متحده امریکا را به عهده داشت .خانم کاترین در سال 2003 میلادی کار خود را در افغانستان آغاز نموده و در نهاد های  مختلف ایفای وظیفه نموده است، کار  ایشان در سال 2003 به حیث مؤسس و مدیر عامل اداره پرواز  PARWAZ)) آغاز و در سال 2004 کمتر از یک سال  بحیث آمر منابع بشری اولین بانک   قرضه های کوچک(FMFB) کار نموده و سپس تا سال 2008 بحیث مدیر عامل اداره پرواز ادامه وظیفه نموده  است که به تعقیب آن  الی سال 2013 میلادی بحیث مدیر عامل اداره حمایت از قرضه های کوچک (مسفا)ایفای وظیفه نموده و افتخار عضویت ساخت انجمن قرضه های   کوچک افغانستان را نیز داشته و پالیسی های استراتیژیک و رهبریت مؤثر به ادارۀ مسفا و سکتور قرضه‌های کوچک را پایه گذاری نموده است. محترمه کاترین  فقیری  دارای دانش مسلکی، تخصص و  تجربه کاری  در بخش امور  مالی، تجارتی، حقوقی و منابع بشری بوده  در عین حال ایشان در بخش مالی و مدیرتی دارای 13 سال تجربه  و در بخش منابع بشری دارای 5 سال تجربه کاری بوده، طراحی و استراتیژی   بازاریابی مؤثر و طراحی کسب و کار از فعالیت های عمدۀ شان بوده و جایزۀ CGAP را در ایجاد فُرصت ‌های مناسب برای بیشتر از 5000 زن بمنظور آغاز تجارت های متوسط و کوچک بدست آورده است. محترمه کاترین فقیری اخیراً طی پیشنهاد  ریاست کٌل دافغانستان بانک و به اساس حکم شماره 1945 مؤرخ 1395/6/30  مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  به حیث عضو شورای عالی د افغانستان بانک تعیین گردیده است.

 

عبدالوکیل منتظرعضو شورای عالی 

 محترم دکتور عبدالوکیل منتظر بر اساس پیشنهاد مؤرخ 11حمل 1397 ریاست کُل د افغانستان بانک و حکم شماره 422 مؤرخ 5 جوزای 1397 مقام محترم ریاست جمهوری بصفت عضو شورای عالی د افغانستان بانک تعیین گردیده است. محترم عبدالوکیل منتظر دارای سند لیسانس رشته اقتصاد از پوهنتون کابل بوده، سند ماستری خود را در بخش مدیریت کار از کشور آلمان و سند دکتورای خود را در بخش اقتصاد از کشور استرالیا، بدست آورده است. محترم دکتور عبدالوکیل منتظر در سال 1975  کار خود را بحیث معاون پروفیسور در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل آغاز نموده و الی 1977 با این سمت ادامه کار داده است. محترم منتظر بین سالهای 1995 تا 1992 ضمن پیشبرد سمت دستیار پروفیسور اقتصاد پوهنتون کابل، بحیث آمر دیپارتمنت احصائیه و عضو بورد این فاکولته نیز ایفای وظیفه نموده است. دوکتور منتظر مدتی را بحیث رئیس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل نیز بوده که دوره خدمت ایشان در این سمت سالهای1992  تا 1998 را در بر میگیرد. محترم منتظر پس ازسال 1998 الی 2004 بحیث عضو اکادمیک پوهنتون ننگرهار، عضو بورد پوهنځی اقتصاد و از سال 2005 الی 2015 بصفت آمر دیپارتمنت مدیریت بازار پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهار، ایفای وظیفه نموده است. دوکتور  عبدالوکیل منتظر دارای دانش مسلکی و تخصصی در بخش امور  مالی و تجارت بوده و همزمان در بخش مالی و مدیریت تجارت دارای 40 سال تجربه آموزش دهی، میباشد.

 

محمد نعیم عظیمی عضو شورای عالی 

محترم پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی به حیث عضو شورای عالی د افغانستان بانک تعیین و توظیف شد. پوهنمل دکتور محمد نعیم عظیمی براساس پیشنهاد مؤرخ ۱۱ حمل سال ۱۳۹۷ ریاست کُل د افغانستان بانک و حکم شماره ۴۲۲ مؤرخ ۵ جوزای سال ۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عضو شورای عالی دافغانستان بانک تعیین گردید. موصوف دارای سند لیسانس و ماستری در رشتۀ مالی و دکتورا در رشتۀ اقتصادسنجی مالی از پوهنتون دولتی بوندلکهاند کشور هندوستان است. وی در سال ۲۰۱۰ با تحریر مقاله‌ای تحقیقی زیر عنوان «استراتیژی رسیدن به بازارهای بین‌المللی از طریق کشت بدیل» تندیس بهترین تحقیق در سطح کشور هندوستان را از محترم داکتر شکیل‌الزمان انصاری عضو گانگریس و نخست وزیر پیشین بیهار بدست آورده است. وی بیش از ۲۸ مقالۀ علمی تحقیقی خویش را در ژورنال‌های بین‌المللی کشورهای کانادا، آمریکا، بریتانیا و هندوستان نشر نموده و ده‌ها مقالۀ علمی دیگر را در ژورنال‌های ملی ثبت نموده است. محترم پوهنمل دکتور عظیمی یک تن از استادان دیپارتمنت احصائیه و اکونومتری پوهنخی اقتصاد پوهنتون کابل بوده و علاوه برآن به حیث معاون علمی پوهنتون کابل و عضو کمیسیون تحصیلات عالی ماستری و دکتورای وزارت تحصیلات عالی ایفای وظیفه می‌نماید. وی در کنار مسئولیت تدریس در برنامه‌های لیسانس اقتصاد پوهنتون کابل، سهم بارز در تدریس و رهنمایی برنامه‌های ماستری آن پوهنځی نیز دارد.