دکارموندنې اعلان

محتویات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د کارموندنې خبرتیا
د حقوقي مشاوریت د ادارې د اجرائیه مدیریت پُست ازادې سیالۍ ته سپارل کیږي. د پُست نوم: د حقوقي مشاوریت د ادارې اجرائیه مدیریت ګریډ: اووم د ګمارنې ډول: دایمي دندې او مسؤولیتونه: د مستقیم مدیر او صلاحیت لرونکي آمر د لارښوونې پر...
Apr 06, 2019 -