خبرونه

  • د کانونو د سکتور مالي تمویل، افغانستان د ځان بسیاینې په لور بیايي


    د افغانستان بانک سرپرست او لومړي مرستیال ښاغلي خان افضل هډه وال بانکونو سره د تشبثاتو په ګردي میز کې د کانونو د سکتور د تمویل په برخه کې چې د ۱۳۹۳ کال د سلواغې په ۲۸ نېټه په کابل کې د افغانستان د بانکونو د ټولنې لخوا جوړه شوې وه، د ګډون ترڅنګ وویل...